Quy định và thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Việc kinh doanh không mang lại doanh thu hay vì những lý do gì đi chăng nữa, thì việc giải thể luôn được tính tới như một giải pháp nhằm đẩy lùi khủng hoảng. Và việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc cũng không ngoại lệ đó. Vậy quy định ra sao, hồ sơ thủ tục như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau đọc bài viết này để có thể nắm rõ nhất và chi tiết nhất.

giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc
Giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hồ sơ giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Khi các doanh nghiệp muốn giải thể một chi nhánh không còn mang lại lợi ích về kinh tế nữa thì điều đầu tiên luôn là chuẩn bị hồ sơ. Và các hồ sơ cần chuẩn bị khi giải thể gồm các phần của hồ sơ giải thể – khóa mã số thuế nộp tại cơ quan thuế, hồ sơ về dấu bên công an (nếu có), hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Hồ sơ giải thể – khóa mã số thuế nộp tại cơ quan thuế

– Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế ( mẫu số 24/ĐK-TCT trong Thông tư 95/2016/TT-BTC )

– Quyết định giải thể chi nhánh.

– Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh ( công ty TNHH 2 thành viên, hợp danh hoặc cổ phần )

– Văn bản xác nhận không còn nợ thuế của Tổng cục hải quan

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

– Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế ( nếu có).

Hồ sơ trả dấu bên công an (nếu có khắc dấu chi nhánh)

Chi nhánh được thành lập trước ngày 01/07/2015 cũng là ngày Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thì chi nhánh đó cần phải thực hiện hồ sơ về dấu bên công an:

Chi nhánh có sử dụng dấu

Nếu chi nhánh có sử dụng con dấu đăng ký bên công an thì thực hiện nộp hồ sơ trả dấu với thành phần hồ sơ gồm có :

+ Văn bản xin hoàn trả con dấu.

+ Quyết định giải thể chi nhánh.

+ Giấy đăng ký mẫu dấu do công an cấp ( bản gốc)

+ Con dấu

Sau khi nộp hồ sơ xong chủ doanh nghiệp sẽ nhận được phiếu hẹn và đến ngày hẹn chúng ra đến nhận giấy xác nhận đã hoàn trả con dấu.

Chi nhánh không sử dụng dấu

Với trường hợp chi nhánh không sử dụng dấu thì hồ sơ đơn giản hơn gồm có :

+ Quyết định giải thể chi nhánh.

+ Văn bản xin xác nhận chi nhánh không có sử dụng con dấu.

Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Cuối cùng sau khi hoàn tất thủ tục bên cơ quan thuế và công an chúng ta nộp hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Hồ sơ gồm :

+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

+  Quyết định giải thể chi nhánh.

+ Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh ( công ty TNHH 2 thành viên, hợp danh hoặc cổ phần)

+ Xác nhận đã trả dấu hoặc không sử dụng con dấu của công an ( nếu có).

Những quy định về giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp

Dựa theo Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP- được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP và thông tư 95/2016/TT-BTC đã quy định rõ về việc giải thể như sau:

– Không có quyết định gia hạn khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty

– Theo quyết định của chủ DN đối với doanh nghiệp tư nhân, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Công ty không duy trì đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1, và điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc
Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Bước 1: Thủ tục tiến hành đóng mã số thuế chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hồ sơ đóng mã số thuế chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

– Thông báo, Biên bản họp, quyết định của hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/chủ doanh nghiệp về việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

– Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện.

– Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của chi nhánh hạch toán phụ thuộc doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế chi nhánh.

– Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh hạch toán phụ thuộc bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.

– Công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc bị giải thể phải chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Thủ tục hồ sơ trả con dấu chi nhánh hạch toán phụ thuộc

– Công văn trả con dấu của chi nhánh hạch toán phụ thuộc cần giải thể.

– Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc trả con dấu chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

– Quyết định về việc trả con dấu chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Bước 3: Thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hạch toán phụ thuộc

– Thông báo về việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

– Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc giải thể công ty.

– Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

– Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh.

– Danh sách chủ nợ và người lao động.

– Công ty tiến hành việc đăng bố cáo giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc trên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Bước 4: Thời gian giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Trong vòng từ 3 – 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc và xóa dữ liệu của chi nhánh hạch toán phụ thuộc trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc cần phải thực hiện những thủ tục tương đối rắc rối, vì thế nếu bạn có nhiều thắc mắc hoặc thấy khó khăn hãy liên hệ với công ty Nam Việt Luật để có thể giải quyết nhanh nhất kể cả việc thay đổi giấy phép kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới việc thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Dịch vụ giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

dịch vụ giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc
Dịch vụ giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Với hơn 05 năm kinh nghiệm, Chúng Tôi tự tin cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất về Giải thể chi nhánh công ty – doanh nghiệp. 

Dưới đây là thông tin về quy trình và thủ tục khi chọn dịch vụ của chúng tôi:

Trình tự tiếp nhận và thực hiện thủ tục

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và thông tin Khách hàng cung cấp

Bước 2: Tư vấn thủ tục, gửi thư báo giá mức phí cho Quý khách

Bước 3: Hướng dẫn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết

Bước 4: Nhận hồ sơ Quý khách cung cấp, soạn thảo các giấy tờ khác có liên quan

Bước 5: Đại diện khách hàng theo ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền

Cung cấp các giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí và thời gian cho dịch vụ. Quy trình làm việc chuyên nghiệp từ lúc tiếp nhận yêu cầu của Quý khách đến khi bàn giao kết quả.

Tuyệt đối không phát sinh thêm chi phí trong quá trình thực hiện và đảm bảo luôn ở mức ưu đãi nhất thị trường. Chính sách hậu mãi là điểm cộng khiến Khách hàng luôn hài lòng, tin tưởng và tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Mong rằng những chia sẻ về vấn đề thủ tục giải thể doanh nghiệp trên đây sẽ hữu ích với bạn. Nếu các bạn còn bất cứ thắc mắc nào cần tư vấn chi phí giải thể công ty, giải thể đơn vị phụ thuộc. Bạn vui lòng liên hệ công ty Luật Greenlaw để được tư vấn dịch vụ giải thể doanh nghiệp giá rẻ trọn gói tại Hà Nội. Việc thực hiện thủ tục giải thể càng sớm càng tốt tránh bị phạt khi kéo dài thời gian và mất chi phí duy trì không cần thiết.

Tôi là luật sư Hoàng Văn Việt  hiện là giám đốc của Công ty Luật TNHH Greenlaw. Với các kiến thức trong nhiều năm hoạt động về lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Hy vọng những chia sẻ, tư vấn của tôi sẽ giúp ích được cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *