Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Mỹ phẩm là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện, vì vậy các doanh nghiệp phải xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm và thực hiện thủ tục công bố lưu hành trước khi chính thức sản xuất, kinh doanh hàng hóa này. Nhưng để tìm hiểu giấy phép quảng cáo mỹ phẩm cần hồ sơ, thủ tục như thế nào, các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là gì?

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là giấy phép được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi cơ quan này đã thẩm định, thẩm xét và xác nhận các nội dung, hình thức của hồ sơ quảng cáo và doanh nghiệp nộp đầy đủ lệ phí nhà nước xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Thủ tục cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm do Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định và cấp phép, cụ thể theo từng hình thức quảng cáo như sau:

– Quảng cáo qua poster, tờ rơi, báo chí, truyền hình, đài phát thanh: Sở Y tế nơi đặt địa chỉ trụ sở chính của công ty đứng tên trên Phiếu công bố mỹ phẩm.

– Quảng cáo qua hình thức tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, các sự kiện quảng cáo: Sở Y tế nơi doanh nghiệp dự kiến tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện đó.

Điều kiện, quy định về quảng cáo mỹ phẩm

Pháp luật hiện hành quy định cụ thể về thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trong các văn bản pháp lý sau:

  • Luật Quảng cáo năm 2012, ban hành ngày 21/06/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.
  • Thông tư số 09/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 25/05/2015 về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.
  • Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 25/01/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm.

Doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:

– Hoạt động quảng cáo phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

– Nội dung phải phù hợp với các yếu tố sau:

  • Tài liệu chứng minh tính an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm.
  • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược

– Các nội dung quảng cáo phải cần phải có:

  • Tên của mỹ phẩm;
  • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
  • Tính năng, công dụng của mỹ phẩm;
  • Các cảnh báo theo quy định của các hiện định quốc tế;
  • Quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm đó là sản phẩm thuốc.

– Doanh nghiệp đã nộp đầy đủ lệ phí nhà nước để thẩm định, cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm theo quy định.

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Để xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ, gồm các giấy tờ sau đây:

STT Loại giấy tờ Lưu ý
1 Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mẫu Phụ lục 01 – Thông tư số 09/2015/TT-BYT
2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập của tổ chức hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài Bản sao có chứng thực
3 Mẫu nhãn, bao bì của sản phẩm mỹ phẩm Bản in màu
4 Nội dung đề nghị xác nhận cấp phép quảng cáo tùy theo từng hình thức quảng cáo như sau:
5 Quảng cáo trên đài phát thanh, truyền hình: doanh nghiệp cung cấp 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa âm thanh, đĩa hình, USB hoặc file mềm và 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo có nêu rõ các nội dung, hình ảnh, chữ viết, nhạc…
6 Quảng cáo qua sự kiện, hội nghị, hội thảo:

– 03 maket nội dung quảng cáo chi tiết.

– Mẫu quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận còn hiệu lực.

– Chương trình tổ chức cụ thể của buổi hội thảo, sự kiện

7 Phiếu công bố lưu hành mỹ phẩm do cơ quan nhà nước thẩm quyền cấp phép Bản sao có chứng thực
8 Tài liệu khoa học hoặc y tế để chứng minh các công dụng, mục đích, tính năng của sản phẩm không có trong  Phiếu công bố lưu hành mỹ phẩm đã được cấp phép.

Tài liệu phải bằng tiếng Việt. Nếu là tiếng nước ngoài thì phải được dịch thuật công chứng sang tiếng Việt và đính kèm theo bản gốc của giấy tờ đó bằng tiếng nước ngoài

9 Trường hợp doanh nghiệp xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm không phải là doanh nghiệp đứng tên trên giấy công bố mỹ phẩm thì phải kèm theo các giấy tờ sau:

– Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ

– Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Văn phòng đại diện.

Trình tự, thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Để xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Doanh nghiệp xem xét các điều kiện xin giấy phép quảng cáo và chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ như quy định tại mục 4 nêu trên.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nơi doanh nghiệp tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện.

Bước 3: Sở Y tế xem xét về thành phần hồ sơ:

– Nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định: cấp giấy biên nhận cho doanh nghiệp, ghi rõ ngày hẹn trả kết quả xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp.

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định: Sở Y tế sẽ hướng dẫn cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 4: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, Sở Y tế thẩm định tính hợp lệ và thẩm xét các nội dung của hồ sơ để xem xét:

– Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ: Sở Y tế cấp giấy xác nhận đăng ký nội dung quảng cáo cho doanh nghiệp.

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Sở Y tế ra văn bản thông báo hoặc hướng dẫn cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 5: Doanh nghiệp trực tiếp nhận kết quả Giấy xác nhận đăng ký nội dung quảng cáo mỹ phẩm tại Sở Y tế hoặc nhận thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ.

– Trường hợp nhận thông báo sửa đổi, doanh nghiệp cần tiến hành quay lại bước 1 để chuẩn bị hồ sơ và nộp lại hồ sơ sửa đổi, bổ sung cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

– Lệ phí nhà nước để thẩm định xác nhận nội dung thông tin trong thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm được quy định là: 1.600.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

– Thời gian để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm của doanh nghiệp.

– Trong vòng 15 ngày làm việc này, Cơ quan cấp phép có thể đồng ý cấp xác nhận đăng ký nội dung quảng cáo mỹ phẩm hoặc ra văn bản thông báo từ chối cấp phép hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Lưu ý về nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Khi quảng cáo mỹ phẩm, nội dung của bài quảng cáo phải phù hợp, thống nhất với các tài liệu sau đây:

– Phiếu công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế (đối với sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước) hoặc Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế (đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu) cấp phép lưu hành theo quy định.

– Các tài liệu khoa học, y tế để chứng minh về công dụng, mục đích sử dụng, tính năng, hiệu quả của mỹ phẩm trong trường hợp có thông tin trong nội dung quảng cáo không có trong Phiếu công bố lưu hành mỹ phẩm.

– Không được có các hình ảnh, nội dung, lời nói, bài chia sẻ của các dược sĩ hoặc y bác sĩ, nhân viên y tế dẫn đến gây hiểu lầm sản phẩm đó là thuốc hoặc có tác dụng để chữa bệnh hoặc điều trị bệnh.

Những câu hỏi liên quan đến xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Câu hỏi 1: Tổ chức đứng tên trên hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là ai?

Trả lời: Tổ chức đứng tên trên hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm phải thuộc một trong các trường hợp sau:

– Là doanh nghiệp đứng tên trên Phiếu công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm.

– Hoặc là văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp đứng tên trên Phiếu công bố lưu hành mỹ phẩm

– Hoặc là doanh nghiệp được doanh nghiệp đứng tên trên Phiếu công bố lưu hành mỹ phẩm ủy quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm (ủy quyền phải bằng văn bản và theo các quy định có liên quan đến giấy ủy quyền).

Câu hỏi 2: Lệ phí xin xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 114/2007/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 24/10/2017 về sửa đổi, bổ sung mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo thông tư số 277/2016/TT-BTC thì lệ phí thẩm định xin xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là: 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng) tính cho 01 hồ sơ xin cấp phép.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trên phương tiện truyền hình?

Trả lời: Để xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trên phương tiện là truyền hình, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật (cụ thể tại mục 4 nêu trên). Đồng thời, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 đĩa CD ghi hình lại toàn bộ nội dung quảng cáo dự kiến sẽ phát trên truyền hình.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm tại Sở Y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính công ty.

Bước 3: Sở Y tế sẽ thẩm xét hồ sơ và cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ.

Bước 4: Doanh nghiệp nộp đầy đủ lệ phí nhà nước theo quy định (1.600.000 đồng/hồ sơ) và đến lấy kết quả tại Sở Y tế nơi đã nộp hồ sơ ban đầu.

Câu hỏi 4: Lấy giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trên báo chí, tờ rơi như thế nào?

Trả lời: Để lấy giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trên báo chí, tờ rơi, doanh nghiệp cần thực hiện thủ thủ tục xin xác nhận nội dung quảng cáo tại Sở y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Đối với hình thức quảng cáo mỹ phẩm qua báo chí, tờ rơi, doanh nghiệp cần nộp 03 bản maket thiết kế nội dung quảng cáo dự kiến trên báo chí hoặc tờ rơi để Sở Y tế xem xét thẩm định nội dung quảng cáo.

Lưu ý: các nội dung quảng cáo trên báo chí hoặc tờ rơi phải phù hợp và thống nhất hoàn toàn với các nội dung đã được cấp phép trong Phiếu công bố lưu hành mỹ phẩm do nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép.

Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Y tế sẽ được xem xét tính hợp lệ, hợp pháp và đầy đủ của hồ sơ và doanh nghiệp được cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trên báo chí, tờ rơi khi đáp ứng đầy đủ điều kiện của pháp luật.

Hoặc để đơn giản hóa các thủ tục nêu trên, giúp cho doanh nghiệp xin được giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trên báo chí, tờ rơi, trên phương tiện truyền hình được nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với các Luật sư hoặc chuyên gia tư vấn pháp lý của Luật Greenlaw để được hỗ trợ cụ thể: hotline 0967 984 900 / 0947 994 288 hoặc email liên hệ lienhe.greenlaw@gmail.com.

Tôi là luật sư Hoàng Văn Việt  hiện là giám đốc của Công ty Luật TNHH Greenlaw. Với các kiến thức trong nhiều năm hoạt động về lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Hy vọng những chia sẻ, tư vấn của tôi sẽ giúp ích được cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *