Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Hợp nhất doanh nghiệp đang trở thành thiên hướng của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn để mở rộng quy mô kinh doanh bằng cách mua lại các công ty yếu hơn và nhỏ hơn doanh nghiệp của mình. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về hợp nhất doanh nghiệp chúng ta cùng nhau đọc bài viết dưới đây.

Hợp nhất công ty, doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là gì?

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 tại Điều 194 thì hợp nhất doanh nghiệp được hiểu như sau:

Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Hợp nhất doanh nghiệp để làm gì?

Việc hợp nhất giữa các công ty cùng lĩnh vực sẽ tạo được sức mạnh, sức cạnh tranh trên thị trường so với các công ty cũ phải cạnh tranh riêng lẻ. Ngoài ra, nếu các công ty đang gặp phải các khoản nợ thì có thể sẽ là gánh nặng cho công ty mới nếu hợp nhất lại với nhau.

Sự tồn tại của doanh nghiệp sau khi hợp nhất công ty

Công ty hợp nhất được hưởng tất cả các quyền và lợi ích hợp pháp sau khi đăng ký doanh nghiệp, khi đó các công ty bị hợp nhất sẽ chấm dứt tồn tại. Đồng thời công ty hợp nhất sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán và hợp đồng lao động cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Trình tự hợp nhất doanh nghiệp

Việc hợp nhất doanh nghiệp cần phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 194 của Luật doanh nghiệp năm 2014 đưa ra, vì vậy việc Hợp nhất doanh nghiệp cần chuẩn bị theo các trình tự sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hợp đồng hợp nhất

Các công ty bị hợp nhất phải chuẩn bị hợp đồng với các nội dung sau đây:

– Tên công ty hợp nhất và công ty bị hợp nhất.

– Địa chỉ trụ sở chính công ty hợp nhất với công ty bị hợp nhất.

– Điều kiện và thủ tục hợp nhất.

– Phương án sử dụng lao động

– Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi phần vốn góp, chuyển đổi tài sản, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty hợp nhất.

– Thời hạn thực hiện hợp nhất.

– Điều lệ hợp nhất công ty.

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Bước 2: Thông qua hợp đồng hợp nhất, điều lệ hợp nhất các chủ sở công ty, các thành viên công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất phải bầu và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và sau đó tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo luật.

Bước 3: Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ, khách hàng và thông báo cho tất cả người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Bước 4: Đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới

Để đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp mới cần những giấy tờ dưới đấy:

– Bản đề nghị đăng ký kinh doanh công ty hợp nhất.

– Biên bản về dự thảo điều lệ doanh nghiệp.

– Danh sách các cổ đông sáng lập/ thành viên sáng lập.

– Đầy đủ hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp.

– Quyết định về việc hợp nhất doanh nghiệp.

–  Hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp.

– Biên bản cuộc họp, nghị quyết về việc hợp nhất doanh nghiệp.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản gốc) và đăng ký thuế của doanh nghiệp mới hợp nhất.

– Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền trong khi người làm thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cơ quan đăng ký kinh doanh: Công ty hợp nhất phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký trụ sở chính công ty bị hợp nhất để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên cơ sở quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp công ty bị hợp nhất có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở công ty hợp nhất.

Những lưu ý khi hợp nhất doanh nghiệp

– Chủ thể liên quan hợp nhất doanh nghiệp bao gồm công ty bị hợp nhất và công ty được hợp nhất.

– Bản chất của việc hợp nhất doanh nghiệp là góp chung tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích để thành lập công ty.

– Đối với trường hợp hợp nhất mà công ty hợp nhất mà công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% thì thị phần liên quan, thì đại diện hợp nhất của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho các cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

– Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó Công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

Tất cả những thông tin về hợp nhất doanh nghiệp trên đây đã được Greenlaw tổng hợp để gửi đến cho tất cả các bạn đọc. Nếu còn thắc mắc về các vấn về nêu này hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được nghe tư vấn chính xác nhất.

Tôi là luật sư Hoàng Văn Việt  hiện là giám đốc của Công ty Luật TNHH Greenlaw. Với các kiến thức trong nhiều năm hoạt động về lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Hy vọng những chia sẻ, tư vấn của tôi sẽ giúp ích được cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *