Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty là văn bản nộp cho cơ quan nhà nước khi công ty có sự thay đổi địa chỉ đến nơi khác trong phạm vi cùng quận, cùng tỉnh hoặc sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã đăng ký doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về mẫu thông báo này xin mời các bạn đọc bài viết dưới đây.

Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ này nằm trong Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

TÊN DOANH NGHIỆP

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …………..

… …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ………………………………………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp         ……….. □

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp     ……….. □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

  1. a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………

  1. b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………… Fax (nếu có): …………………..

Email (nếu có): …………………………….. Website (nếu có): …………….

□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                        □ Loại khác (ghi rõ):…………….

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:………. Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………..

Quốc gia: ………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

Hướng dẫn điền mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

– Điền đúng tên của công ty thay đổi địa chỉ công ty.

– Tên phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký trụ sở chính trước đó.

– Địa chỉ trụ sở công ty phải có đầy đủ các đơn vị hành chính, bạn cần điền đầy đủ các thông tin: số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/xóm/ấp/thôn.

– Bạn có thể bỏ trống các mục mà không cần điền như: số điện thoại, Fax, Email, website công ty.

– Nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính thì đánh dấu X vào ô vuông “Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế”.

– Nếu doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thì đánh dấu X vào ô vuông “Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao”.

– Người đại diện pháp luật của công ty phải ký và ghi rõ họ tên của mình.

Một số lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty

– Mẫu thông báo chuyển văn phòng đại diện cần đúng chính tả, trình bày gọn gàng,….

– Thông báo việc chuyển văn phòng đến các đơn vị chuyển phát và giao nhận hàng,….

– Thay đổi địa chỉ văn phòng công ty trên website công ty và các văn bản hành chính khác.

Hy vọng những thông tin trên về mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty có thể giúp ích cho các bạn. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại Greenlaw xin vui lòng liên hệ 0967.984.900 hoặc 024.666.38.234 để được hỗ trợ trực tiếp.Luật sư Hoàng Văn Việt


Tôi là luật sư Hoàng Văn Việt  hiện là giám đốc của Công ty Luật TNHH Greenlaw. Với các kiến thức trong nhiều năm hoạt động về lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Hy vọng những chia sẻ, tư vấn của tôi sẽ giúp ích được cho bạn.

https://greenlaw.vn/luat-su-hoang-van-viet

lawyer.greenlaw@gmail.com

0976642869

Share This Post: