Nên thành lập công ty cổ phần hay tnhh

Nên thành lập công ty cổ phần hay tnhh? Đây là câu hỏi được khá nhiều người đang có dự định mở công ty, vì mỗi loại hình công ty lại có những đặc điểm khác nhau. Để trả lời câu hỏi này xin mời các bạn tìm hiểu bài viết dưới đây.

Nên thành lập công ty cổ phần hay tnhh

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông.

– Số lượng thành viên: Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức, số lượng tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa.

– Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Theo đó, vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký sẽ là vốn điều lệ của công ty khi các cổ đông góp đủ vốn trong thời hạn góp vốn.

– Cơ cấu tổ chức: 

  • Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và giám đốc hoặc tổng giám đốc (đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông).
  • Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và giám đốc hoặc tổng giám đốc. 

– Khả năng huy động vốn: Công ty có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

Ưu điểm công ty cổ phần

– Phạm vi chịu trách nhiệm của công ty cổ phần và tnhh là giống nhau. Các cổ đông công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi góp vốn mà họ sở hữu.

– Công ty cổ phần có cơ cấu vốn linh hoạt tạo điều kiện để nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

– Với việc có quyền có phát hành cổ phiếu ra công chúng, công ty cổ phần có khả năng huy vốn rất cao.

– Việc chuyển nhượng cổ phần dễ dàng, do vậy thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn, mua cổ phiếu, cổ phần.

Nhược điểm công ty cổ phần

– Do có số lượng các cổ đông co thể rất lớn, việc quản lý và điều hành công ty cổ phần có phần rất phức tạp, có sự phân hóa các nhóm cổ đông đối lập về lợi ích.

– Vì có sự ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán nên quá trình thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình khác.

– Vì lợi nhuận của các cổ đông và để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, công ty thường phải tiết lộ những tin tức tài chính quan trọng, do đó những thông tin này có thể bị đối thủ cạnh tranh khai thác.

– Công ty cổ phần bị đánh thuế hai lần. Lần đầu thuế đánh vào công ty. Sau đó, khi lợi nhuận được chia, cổ đông bị áp thuế thu nhập cá nhân theo chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% , kể cả công ty kinh doanh không có lãi vẫn bị áp mức thuế thu nhập cá nhân này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty tnhh 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Số lượng thành viên: Công ty chỉ do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu

– Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

– Cơ cấu tổ chức: Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

– Khả năng huy động vốn: Công ty TNHH một thành viên không có khả năng phát hành cổ phần. Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn của công ty cũng khá đa dạng. Chủ sở hữu công ty tự góp thêm vốn vào hoặc Công ty có thể thông qua việc phát hành trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Công ty tnhh 2 thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

– Số lượng thành viên: Thành viên của công ty TNHH hai thành viên có tối thiểu là hai và tối đa không quá 50 thành viên.

– Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

– Cơ cấu tổ chức: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

– Khả năng huy động vốn: Công ty tnhh 2 thành viên cũng giống như Công ty TNHH 1 thành viên là không thể phát hành cổ phiếu. Nhưng công ty TNHH 2 thành viên trở lên thể có thêm thành viên góp vốn và những doanh nghiệp này có thể huy động vốn từ các cá nhân hay tổ chức tín dụng hoặc tự mình phát hành trái phiếu.

Ưu điểm công ty tnhh

– Các thành viên công ty tnhh chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

– Số lượng thành viên của công ty tnhh không quá nhiều nên việc quản lý và điều hành công ty không quá phức tạp.

– Các nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên công ty do chế độ chuyển nhượng phần góp vốn được điều chỉnh chặt chẽ.

Nhược điểm công ty tnhh

– Do không có quyền phát hành cổ phiếu, việc huy động vốn của công ty tnhh sẽ bị hạn chế hơn.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.

– Nhiều khi việc giới hạn số lượng thành viên sẽ làm cản trở việc mở rộng và phát triển của công ty.

Hy vọng bài viết trên đây có thể trả lời cho câu hỏi nên thành lập công ty cổ phần hay tnhh. Quý khách hàng còn thắc mắc hay muốn tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 024.666.38.234 hoặc gửi thư về địa chỉ: lienhe.greenlaw@gmail.com để được giải đáp nhanh chóng.

Tôi là luật sư Hoàng Văn Việt  hiện là giám đốc của Công ty Luật TNHH Greenlaw. Với các kiến thức trong nhiều năm hoạt động về lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Hy vọng những chia sẻ, tư vấn của tôi sẽ giúp ích được cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *