Thành lập công ty dịch vụ kế toán

Hiện nay việc sử dụng các dịch vụ kế toán rất phổ biến, vì vậy nhu cầu thành lập công ty dịch vụ kế toán tăng khá cao. Tuy nhiên để được thành lập công ty dịch vụ kế toán cần phải đảm bảo các điều kiện,hồ sơ và thủ tục đúng theo pháp luật đã quy định ra. Nếu bạn đang thắc mắc vấn đề trên xin đừng bỏ qua bài viết dưới đây.

Điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Điều kiện về loại hình công ty dịch vụ kế toán

Thành lập công ty dịch vụ kế toán có các hình thức được quy định như sau:

– Công ty tnhh 2 thành viên trở lên;

– Công ty hợp danh;

– Doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài 3 loại hình trên đây, doanh nghiệp có thể thành lập công ty dịch vụ kế toán theo phương thức đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

Điều kiện chứng chỉ hành nghề

– Theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán 2015 thì người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;
 • Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

– Công dân Việt Nam dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;
 • Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi.

Phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán để thành lập công ty dịch vụ kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán.

Điều kiện cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ theo Điều 55 của Luật Kế toán, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như sau:

– Có chứng chỉ hành nghề kế toán và có các điều kiện khác theo quy định của pháp luật được phép đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và đăng ký nộp thuế như hộ kinh doanh cá thể và theo quy định của Nghị định 129/2004/NĐ-CP.

– Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán yêu cầu phải có văn phòng và địa chỉ giao dịch.

Để công ty dịch vụ kế toán đi vào hoạt động các bạn cần làm 2 thủ tục sau:

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán

Thành lập công ty dịch vụ kế toán được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Điều lệ công ty;
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Danh sách thành viên/ thành viên hợp danh/cổ đông công ty (Phụ thuộc vào loại hình công ty lựa chọn).
 • Bản sao chứng thực các giấy tờ sau:
 • Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên thành lập công ty.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối thành viên là tổ chức).
 • Văn bản ủy quyền cho người được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị hồ xong tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Bước 3: Thời gian và kết quả

Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, sau 03 ngày làm việc hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận một cửa.

Bước 4: Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Để được cấp giấy chứng nhận này cũng cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện cấp giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán với công ty tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất 02 kế toán viên hành nghề;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán với công ty hợp doanh

Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất 02 thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;

– Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

– Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

– Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Các giấy tờ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thời gian và cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ

 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Cơ quan giải quyết: Bộ tài chính.

Một số lưu ý về điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

– Người có đủ các điều kiện quy định thực hiện đăng ký hành nghề và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Bộ Tài chính quy định thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

– Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chỉ có giá trị khi người được cấp có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian cho một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc làm việc tại hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Trên đây là các thông tin về thành lập công ty dịch vụ kế toán, các bạn còn thắc mắc hay muốn được giải đáp thắc mắc và tư vấn rõ hơn về vấn đề trên quý khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

CÔNG TY LUẬT TNHH GREENLAW

Add: Số nhà A38, Ngõ 48 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tell: 0967.984.900 hoặc 024.666.38.234.

Email: lienhe.greenlaw@gmail.com.

Tôi là luật sư Hoàng Văn Việt  hiện là giám đốc của Công ty Luật TNHH Greenlaw. Với các kiến thức trong nhiều năm hoạt động về lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Hy vọng những chia sẻ, tư vấn của tôi sẽ giúp ích được cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *