Thành lập công ty quản lý quỹ

Thành lập công ty quản lý quỹ hiện khá xa lạ với đất nước chúng ta hiện nay. Nhưng theo dự định trong thời gian tới ngành nghề này sẽ phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, hôm nay Luật Greenlaw sẽ giúp các bạn hiểu về Thủ tục và Điều kiện thành lập như thế nào? Tại bài viết dưới đây:

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ là gì?

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện các nghiệp vụ như Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh Mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán, phục vụ nhu cầu đầu tư của mọi người.

Các công ty đầu tư quỹ lập ra đều có mục tiêu, tiêu chí khác nhau nhưng đều có có 2 đặc điểm chung sau:

– Những công ty quản lý đầu tư này phải là doanh nghiệp, thành lập và hoạt động tuân theo pháp luật chứng khoán.

– Thực hiện các nghiệp vụ riêng như quản lý thực hiện các hoạt động quản lý những loại quỹ đầu tư.

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện thành lập và hoạt động sau:

Điều kiện về vốn và cổ đông, thành viên góp vốn tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Vốn đã góp  tại thời điểm đăng ký tối thiểu bằng mức vốn pháp định của công ty quản lý quỹ tại Việt Nam. Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là 25 tỷ đồng (vốn góp phải bằng đồng Việt Nam).

Điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Có trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán(đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị) . Quyền sử dụng trụ sở công ty có thời hạn tối thiểu 01 năm, tính từ ngày lập hồ sơ hợp pháp.

Điều kiện về nhân sự

Công ty phải có danh sách nhân sự dự kiến. Trong danh sách này phải có tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 61 của Luật này phải có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn

Trường hợp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; trường hợp là pháp nhân phải đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn. Các cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mình để góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ, chứng khoán.

Hồ sơ đăng ký công ty quản lý quỹ

– Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

–  Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

–  Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng;

– Danh sách dự kiến Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

– Danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với pháp nhân;

– Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là pháp nhân tham gia góp vốn từ mười phần trăm trở lên vốn điều lệ đã góp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép;

– Dự thảo Điều lệ công ty;

– Dự kiến phương án hoạt động kinh doanh trong ba năm đầu phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro;

– Biên bản họp kèm theo nghị quyết của các cổ đông, thành viên dự kiến góp vốn hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán;

– Hợp đồng nguyên tắc thuê trụ sở chính hoặc quyết định giao mặt bằng, trụ sở của chủ sở hữu kèm theo tài liệu xác nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng trụ sở của bên cho thuê hoặc chủ sở hữu;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính:

  • Đối với cá nhân: xác nhận của ngân hàng về số dư tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về số chứng khoán có trên tài khoản lưu ký;
  •  Đối với tổ chức: Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán và các báo cáo tài chính đến quý gần nhất. Đối với tổ chức góp vốn là công ty mẹ thì phải bổ sung báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Đối với tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán thì phải bổ sung báo cáo tháng về các chỉ tiêu an toàn tài chính, an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong hai (02) năm gần nhất.

– Danh sách thành viên dự kiến của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát (nếu có), bộ phận kiểm toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và tối thiểu năm (05) nhân viên nghiệp vụ đối với hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ và ba (03) nhân viên nghiệp vụ cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép đối với hồ sơ đăng ký công ty chứng khoán kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, lý lịch tư pháp và sơ yếu lý lịch;

– Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn trên 10% vốn điều lệ công ty kèm theo các tài liệu sau:

  • Đối với cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn hiệu lực và sơ yếu lý lịch. Trường hợp cá nhân dự kiến sở hữu trên 10% vốn điều lệ phải nộp bổ sung lý lịch tư pháp;
  • Đối với tổ chức: bản sao giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác, điều lệ công ty, biên bản họp và quyết định của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên hoặc biên bản họp và quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc góp vốn thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán, bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn hiệu lực và sơ yếu lý lịch của người đại diện theo ủy quyền kèm theo văn bản ủy quyền. Trường hợp tổ chức dự kiến sở hữu trên 10% vốn điều lệ thì phải nộp bổ sung lý lịch tư pháp của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật.

– Văn bản chấp thuận về việc cho phép góp vốn thành lập của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền: Ngân hàng Nhà nước đối với ngân hàng thương mại, Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm;

– Các tài liệu khác có liên quan chứng minh cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 69 Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Thủ tục mở công ty quản lý quỹ

Bước 1: Đại diện cổ đông/thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nộp hồ sơ đến Ủy ban chứng khoán nhân dân. Có 2 cách nộp hồ sơ sau:

– Nộp trực tiếp tại trụ sở Ủy ban chứng khoán nhân dân và tệp điện tử.

– Gửi qua đường bưu điện và tệp điện tử.

Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung.

– Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, UBCKNN có văn bản đề nghị cổ đông/thành viên góp vốn hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất và phong tỏa vốn;

– Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày UBCKNN nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác, UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Bước 3: UBCKNN cấp Giấy giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, thu tiền lệ phí cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do.

Trên đây là tất cả các thông tin về thủ tục & điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho tất cả các bạn đọc đang quan tâm đến vấn đề này. Để tránh mất thời gian cũng như các rủi ro pháp lý khi thành lập, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo đường dây sau: 0967.984.900 hoặc 024.666.38.234.

Tôi là luật sư Hoàng Văn Việt  hiện là giám đốc của Công ty Luật TNHH Greenlaw. Với các kiến thức trong nhiều năm hoạt động về lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Hy vọng những chia sẻ, tư vấn của tôi sẽ giúp ích được cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *