Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Trung tâm ngoại ngữ

Bộ Giáo dục & Đào tạo chính thức ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018, thay thế cho thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT.
Theo đó Thông tư 21/2018 đã bãi bỏ quy định về điều kiện về tuổi của Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ tư thục khi bổ nhiệm lần đầu. Cụ thể, tại Thông tư số 03/2011 có quy định giới hạn độ tuổi của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ được bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi. Tuy nhiên điều này đã được bãi bỏ khi Thông tư mới có hiệu lực.
Như vậy theo Quy định Thông tư mới hiện hành, cá nhân được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
– Có nhân thân tốt;
– Có năng lực quản;
– Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;
– Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Quy định mới này đã góp phần tạo “hành lang mở” hơn cho các cá nhân đáp ứng đủ về năng lực chuyên môn kinh nghiệm, đầy đủ bằng cấp nhưng chỉ vì ngoài tuổi pháp luật quy định mà không thể được bổ nhiệm vào vị trí quản lý ở một Trung tâm ngoại ngữ, đơn cử như các Giáo viên, Giảng viên, Nhà nghiên cứu, chuyên gia về ngôn ngữ học đã về hưu có mong muốn, nguyện vọng tiếp tục được cống hiến, được hoạt động ngoài về chuyên môn nghiệp vụ của mình.
Bãi bỏ quy định về độ tuổi giới hạn của Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ chỉ là một trong số những điểm mới mà Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT có sửa đổi chỉnh lý. Để biết rõ thêm những quy định mới về việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ chuyên viên của GreenLaw để được tư vấn chi tiết hơn.
Vui lòng xem nội dung toàn văn chi tiết Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT TẠI ĐÂY

Lấy làm tiếc! Tác giả chưa điền hồ sơ của mình.