Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của công ty. Nhưng khi thành lập nhưng lại không thể duy trì hoạt động hay hoạt động không hiệu quả thì nên thực hiện giải thể chi nhánh công ty tránh phát sinh về thuế và pháp lý sau này.

giải thể chi nhánh công ty
Giải thể chi nhánh công ty

Giải thể chi nhánh và điều kiện giải thể

Với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước thì việc mở rộng sự phát triển của mỗi doanh nghiệp là thực sự cần thiết. Nhưng tuy nhiên, khi trong quá trình hoạt động một số chi nhánh của công ty hoạt động không được như mong muốn hay không mang lại kết quả gì cho chính doanh nghiệp đó  thì việc quyết định giải thể chi nhánh là rất cần thiết. 

Giải thể chi nhánh thật sự là điều mà không chủ doanh nghiệp nào mong muốn, nhưng với tình thế khó khăn như bây giờ thì đây là cách để bảo vệ quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp. 

Điều kiện để giải thể chi nhánh công ty

Không phải doanh nghiệp như nào cũng được giải thể mà phải tuân theo điều kiện, khi đạt đủ điều kiện thì mới được phép giải thể chi nhánh công ty. Dựa vào Khoản 2, Điều 201, Luật doanh nghiệp 2014 quy định điều kiện giải thể doanh nghiệp đó là:

Doanh nghiệp sẽ chỉ được giải thể khi đảm bảo việc thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Vì vậy, việc xác định rõ điều kiện để tiến hành giải thể doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Các quy định về giải thể doanh nghiệp không chỉ tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, mà còn bảo vệ quyền lợi của những chủ thể liên quan, đặc biệt là quyền lợi của chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt tồn tại. 

Như vậy, dù là trường hợp tự nguyện giải thể hay bắt buộc giải thể thì doanh nghiệp cũng phải đáp ứng điều kiện này mới được giải thể, nếu không doanh nghiệp sẽ không thể chấm dứt hoạt động bằng thủ tục giải thể. Trên thực tế, việc đòi hỏi doanh nghiệp giải thể phải thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản là điều không hề đơn giản.

Các trường hợp giải thể chi nhánh công ty

Công ty hay doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình được gọi là Giải thể chi nhánh công ty. Rất nhiều lý do khiến các doanh nhân sau một thời gian hoạt động lại quyết định giải thể: có thể là do các chủ sở hữu đạt được mục tiêu đặt ra hoặc không thể tiến hành hoạt động kinh doanh được nữa, bị cơ quan chức năng bắt phải giải thể theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2014 về các trường hợp và điều kiện giải thể chi nhánh công ty, chủ sở hữu công ty có thể quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc bắt buộc phải thực hiện giải thể trong một số trường hợp mà doanh nghiệp không còn thoả mãn các điều kiện tồn tại theo quy định của pháp luật hoặc kinh doanh vi phạm pháp luật:

Các trường hợp công ty có quyền quyết định giải thể:

Trường hợp 1: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 đã ghi nhận, chủ sở hữu doanh nghiệp vì những lý do khác nhau, chẳng hạn như lợi nhuận thấp, thua lỗ kéo dài, có mâu thuẫn nội bộ, không còn phù hợp với mục đích kinh doanh đề ra ban đầu và cùng nhiều yếu tố khác mà không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh. Các chủ doanh nghiệp hoàn toàn có quyền quyết định việc giải thể doanh nghiệp để thu hồi vốn hoặc chuyển sang kinh doanh những loại hình doanh nghiệp khác với những chủ thể khác. Đây là quyết định hoàn toàn mang tính tự nguyện và chủ động của chủ doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền quyết định bao gồm: chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần,…

trường hợp giải thể chi nhánh công ty
Trường hợp giải thể chi nhánh công ty

Trường hợp 2: Thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty kết thúc mà không có quyết định gia hạn

Khi công ty được thành lập, các thành viên trong công ty đều hướng đến mục tiêu nhất định và hoạch định một thời hạn để hoàn thành mục tiêu đó và thời hạn sẽ được ghi trong Điều lệ công ty. Về việc quy định thời hạn hoạt động của doanh nghiệp có thể do thỏa thuận của các thành viên, cổ đông sáng lập, hoặc do sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Khi hết thời hạn hoạt động được ghi trong quyết định thành lập mà các thành viên không xin gia hạn hoặc có xin gia hạn nhưng bị cơ quan có thẩm quyền từ chối thì công ty sẽ phải giải thể.

Các trường hợp công ty bắt buộc phải giải thể:

Trường hợp 1: Công ty không duy trì đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

Một trong những điều kiện pháp lý để công ty có thể tồn tại là và hoạt động đó là công ty phải có số lượng thành viên tối thiểu. 

Đối với mỗi loại hình công ty, pháp luật quy định số lượng thành viên tối thiểu là khác nhau: 

 • Công ty cổ phần thì phải có ít nhất ba cổ đông ( điểm b, khoản 1, Điều 110  Luật doanh nghiệp 2014)
 • Công ty hợp danh thì phải có ít nhất hai thành viên hợp danh (điểm a, khoản 1, điều 172 Luật doanh nghiệp 2014)… 

Trong quá trình hoạt động vì một lý do nào đó mà có sự rời đi của một hoặc một số thành viên dẫn đến công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp đó, pháp luật không bắt buộc công ty phải giải thể luôn mà dành cho công ty một khoảng thời gian là sáu tháng để công ty kết nạp thêm thành viên hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nếu quá thời hạn 06 tháng mà công ty không kết nạp thêm thành viên hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì công ty phải tiến hành thủ tục giải thể.

Trường hợp 2: Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người quản lý có liên quan và công ty cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chính là căn cứ pháp lý ghi nhận sự ra đời, công nhận về mặt pháp lý sự xuất hiện của doanh nghiệp trên thị trường. Khi doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật thì doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận, điều đó có nghĩa là Nhà nước rút lại sự công nhận tư cách chủ thể kinh doanh đối với doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp bắt buộc phải tiến hành thủ tục giải thể.

Theo Luật quy định tại khoản 1, Điều 211, Luật doanh nghiệp 2014 về các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

 • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo
 • Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập
 • Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không có thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế
 • Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản
 • Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

Theo những trường hợp như trên, các doanh nghiệp cần chú ý để nắm rõ được các mục để tránh việc công ty mình bị dừng hoạt động và giải thể. 

Trình tự thủ tục giải thể chi nhánh công ty

thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần
Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Bước 1:  Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Ngay sau khi chi nhánh đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của chi nhánh và ty tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể chi nhánh.

Bước 2: Thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan thuế

Hồ sơ đóng mã số thuế chi nhánh công ty:

 • Thông báo việc đóng mã số thuế chi nhánh
 • Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh công ty
 • Biên bản họp của thành viên/HĐQT về việc giải thể chi nhánh CTy
 • Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện.
 • Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của chi nhánh DN để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế chi nhánh.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.
 • Công ty có chi nhánh bị giải thể phải chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Thủ tục hồ sơ trả con dấu chi nhánh công ty

Trường hợp nếu chi nhánh có khắc dấu:

 • Công văn trả con dấu của chi nhánh cần giải thể.
 • Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc trả con dấu chi nhánh công ty.
 • Quyết định về việc trả con dấu chi nhánh công ty

Trường hợp nếu chi nhánh không khắc dấu:

 • Đơn xin xác nhận về việc chi nhánh không khắc dấu.
 • Quyết định về việc trả con dấu chi nhánh công ty.

Bước 4: Thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty

Sau khi có giấy xác nhận về việc trả dấu chi nhánh hoặc xác nhận chi nhánh không khắc dấu từ công an, các bạn tiến hành thủ tục dưới đây:

 • Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc giải thể công ty.
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh công ty.
 • Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh công ty.
 • Danh sách chủ nợ và người lao động.
 • Công ty tiến hành việc đăng bố cáo giải thể chi nhánh trên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Bước 5: Thời gian giải thể chi nhánh công ty

 • Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh công ty. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo giải thể chi nhánh công ty và xóa dữ liệu của chi nhánh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 • Việc giải thể chi nhánh công ty cần phải thực hiện những thủ tục tương đối rắc rối, vì thế nếu bạn có nhiều thắc mắc hoặc thấy khó khăn hãy liên hệ với công ty Nam Việt Luật để có thể giải quyết nhanh nhất kể cả việc thay đổi giấy phép kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới việc thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh.

Dịch vụ Greenlaw cung cấp tới khách hàng

Tại sao Khách hàng nên chọn dịch vụ của chúng tôi

Với hơn 05 năm kinh nghiệm, Chúng Tôi tự tin cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất về Giải thể chi nhánh công ty – doanh nghiệp. Cung cấp các giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí và thời gian cho dịch vụ. Quy trình làm việc chuyên nghiệp từ lúc tiếp nhận yêu cầu của Quý khách đến khi bàn giao kết quả.

Tuyệt đối không phát sinh thêm chi phí trong quá trình thực hiện và đảm bảo luôn ở mức ưu đãi nhất thị trường. Chính sách hậu mãi là điểm cộng khiến Khách hàng luôn hài lòng, tin tưởng và tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Dưới đây là thông tin về quy trình và thủ tục khi chọn dịch vụ của chúng tôi:

Trình tự tiếp nhận và thực hiện thủ tục

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và thông tin Khách hàng cung cấp

Bước 2: Tư vấn thủ tục, gửi thư báo giá mức phí cho Quý khách

Bước 3: Hướng dẫn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết

Bước 4: Nhận hồ sơ Quý khách cung cấp, soạn thảo các giấy tờ khác có liên quan

Bước 5: Đại diện khách hàng theo ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền

Mong rằng những chia sẻ về vấn đề thủ tục giải thể doanh nghiệp trên đây sẽ hữu ích với bạn. Nếu các bạn còn bất cứ thắc mắc nào cần tư vấn chi phí giải thể công ty, giải thể đơn vị phụ thuộc. Bạn vui lòng liên hệ công ty Luật Greenlaw để được tư vấn dịch vụ giải thể doanh nghiệp giá rẻ trọn gói tại Hà Nội. Việc thực hiện thủ tục giải thể càng sớm càng tốt tránh bị phạt khi kéo dài thời gian và mất chi phí duy trì không cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *