Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân mới nhất

Khi tiến hành việc giải thể doanh nghiệp tư nhân không ít khách hàng thắc mắc về vấn đề hồ sơ, thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Nếu bạn đang tìm hiểu vấn đề này thì bạn không nên bỏ qua bài viết này.

Giải thể doanh nghiệp tư nhân

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Cơ sở pháp lý

-Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

– Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

– Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014.

– Quyết định 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân.

– Quyết định giải thể doanh nghiệp.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

– Bản báo cáo thành lý tài sản cùng danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm các khoản nợ về thuế và bảo hiểm xã hội.

– Trong trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

– Giấy ủy quyền nếu đại diện hợp pháp không phải là người đi nộp hồ sơ.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Quy trình giải thể doanh nghiệp tư nhân sẽ theo các bước sau:

Bước 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân

Trước khi tiến hành thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân

Quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân cần có các nội dung sau đây:

– Tên của trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 3: Doanh nghiệp tư nhân tiến hành thanh lý tài sản

Chủ doanh nghiệp tư nhân trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản, trừ trường hợp Điều lệ công ty đã quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Bước 4: Gửi quyết định giải thể doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức liên quan

Trong 07 ngày làm việc doanh nghiệp phải có thông báo và gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh kể từ ngày thông qua quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền.

Bước 5: Thông báo tình trạng doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Bước 6: Thanh toán các khoản nợ doanh nghiệp

– Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tại cơ quan hải quan.

– Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tại cơ quan thuế.

– Thanh toán các khoản nợ khác như: Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, nợ thuế, và các khoản nợ khác.

Bước 7: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc Công an thành phố.

Bước 8: Gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong quá trình khách hàng thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân có gặp khó khăn có thể liên lạc với chúng tôi theo đường dây 0967.984.900 hoặc 024.666.38.234 để được hỗ trợ.Luật sư Hoàng Văn Việt


Tôi là luật sư Hoàng Văn Việt  hiện là giám đốc của Công ty Luật TNHH Greenlaw. Với các kiến thức trong nhiều năm hoạt động về lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Hy vọng những chia sẻ, tư vấn của tôi sẽ giúp ích được cho bạn.

https://greenlaw.vn/luat-su-hoang-van-viet

lawyer.greenlaw@gmail.com

0976642869

Share This Post: